Documents per a l'alumnat de 1r. de Batxillerat  que inicien el TdR el curs 2019-20 i  que l'entregaran al curs 2020-21.


Treball de Recerca de Batxillerat 2017/18  a entregar el 2018/19