USEE

Adaptacions del Treball de Síntesi per nivells per a l'alumnat de la SIEI.

Treball específic de competències digitals durant la sessió que l'alumat SIEI té professor de reforç.

Divendres a l'hora de Departament.

Adaptacions per a l'alumnat que està adscrit a la USEE

Proves de CCBB 6è PRI i 4t. ESO

Proves diagnòstiques de 3r. PRI i 3r. ESO

UD Lengua castellana para los alumnos adscritos a la SIEI


UD matemàtiques per a l'alumnat adscrit a la SIEI


UD Llengua catalana per a l'alumnat adscrit a la SIEI