Treball de síntesi curs 19-20

Orientacions i programació del Treball de Síntesi de 1r ESO.

Treball de Recerca de 4t d'ESO

Treball de síntesi de 3r d'ESO

Informació i activitats per a treballar en hores de tutoria + activitats online.

TUTORS:
2ESOA - LLUÍS ALIBERCH
2ESOB - ANNA MARTÍNEZ
2ESOC - ALDO CAMPODÓNICO
2ESOD - MARIA FIGUEROLA
2ESOE - MAURICI BOSCH
Coordinador - Lluís Aliberch